Możesz wpisać poziom herosa z klawiatury w polu tekstowym albo jeśli nie pamiętasz jego poziomu, wybrać herosa według nazwy z listy rozwijanej.

Wynik: