Kalkulator czasu respawnu potworów w Margonem

Na tym kalkulatorze obliczysz, po jakim czasie od ubicia, potwór znowu pojawi się na mapie. Czas jest zależny od poziomu i jest taki sam dla zwykłych potworów, jak i elit. Kalkulator nie oblicza czasu respawnu herosów i tytanów, ponieważ każdy z nich ma ustalony przez twórców charakterystyczny czas respawnu. Czasy dla herosów i tytanów znajdziesz w poradnikach na forum gry.

Światy państwowe, zwane też publicznymi, są zarządzane przez Garmory. To na przykład Classic, Tarhuna, Telawel.

Wynik: