Polityka prywatności

Czy StreamChange zbiera dane osobowe?

StreamChange nie zbiera danych, które pozwalają na jednoznaczne wskazanie osoby. Żadna z aplikacji w domenie streamchange.pl nie posiada formularzy służących do wprowadzania imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, adresu e-mail itp.

Jakie dane zbiera StreamChange?

Gdy w aplikacji StreamChange Giveaway lub StreamChange Queue wpiszesz URL do transmisji na żywo, w bazie danych zostaje zapisany ten URL wraz z Twoim publicznym adresem IP, dokładną datą i godziną. Jeśli jest to poprawny URL wskazujący na transmisję, zostanie zapisany także tytuł i miniatura transmisji, jakie są ustawione w momencie kliknięcia przycisku „dalej”. URL i powiązane z nim dane są przechowywane przez 48h od kliknięcia przycisku „dalej”.

Ponieważ nie są to dane osobowe, nie powstaje obowiązek informacyjny ani inne obowiązki wynikające z RODO. Mimo tego, możesz zażądać usunięcia utworzonych przez siebie wpisów w bazie danych wcześniej niż po 48 godzinach, wysyłając wiadomość przy użyciu dowolnego kanału komunikacyjnego podanego na stronie.

Gdzie przechowujemy zebrane dane

Anonimowe dane wprowadzone w aplikacjach StreamChange Giveaway i StreamChange Queue przechowujemy na terenie Wielkiej Brytanii.

Kto ma dostęp do Twoich danych

Do anonimowych danych o aktywności w aplikacji dostęp mają developer StreamChange oraz dział sprzedaży.

Reklamodawcy mają dostęp do listy wprowadzonych przez użytkowników URL transmisji, lecz bez powiązanych z nimi adresów IP. Dostęp do danych jest przydzielany reklamodawcom na czas wyświetlania reklamy i ma on na celu mierzenie skuteczności kampanii reklamowej.

Dane zebrane w procesie komunikacji

W aplikacji StreamChange zostały podane drogi komunikacji inne niż e-mail: Discord, Facebook, Instagram. Przetwarzanie danych odbywa się na zasadach ustalonych przez przedsiębiorstwa obsługujące te serwisy. Treści rozmów i dane nadawców wiadomości nie są zapisywane na potrzeby StreamChange nigdzie poza tymi serwisami.

Gdy komunikacja przez e-mail okaże się niezbędna (w szczególności dotyczy to przesyłania faktur), w pierwszym e-mailu zostanie przesłana informacja o przetwarzaniu danych osobowych według RODO.

Reklamy spersonalizowane

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, mogą wyświetlać reklamy spersonalizowane w witrynach internetowych udostępniających swoją powierzchnię reklamową. Dostawcy ci, w tym Google, mogą używać plików cookie do wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika na stronach https://www.streamchange.pl/ i innych stronach, na których znajdują się reklamy Google AdWords. Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania plików cookie Google i wyłączyć je na stronie ustawień reklam Google.

Użytkownik może też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Taka możliwość jest oferowana za pośrednictwem strony www.aboutads.info. Wystarczy postępować według instrukcji podawanych na tej stronie.

Pliki cookie i podobne technologie przechowywania danych

Polityka plików cookie w serwisie StreamChange została opisana w osobnym dokumencie, znajdującym się tutaj.