Darmowy licznik słów i znaków online. Przydatny przy pisaniu wypracowań szkolnych.

Słowa: 0
Zdania: 0
Wszystkie znaki: 0
Znaki bez spacji: 0
Litery: 0
Cyfry: 0