Jak zrobić zoom w Davinci Resolve?

Davinci Resolve oferuje szerokie możliwości transformacji wideo. Jedną z nich jest oczywiście zoom, zwany też skalowaniem. Wszystkie opcje transformacji znajdują się w zakładce Edit.

1. Pola do wpisania wielkości

Jeśli ustawienia przedstawione na obrazku poniżej, nie są u ciebie widoczne, otwórz boczny panel Inspector, a w nim pierwszą zakładkę Video. Rozwiń sekcję Transform.

Pierwsze pola w sekcji Transform to Zoom. Po lewej jest wartość w osi X, czyli w poziomie. Po prawej w osi Y, czyli w pionie. Domyślnie te dwie wartości są połączone, zaznaczony jest łańcuszek pośrodku. Łańcuszek sprawia, że zmieniając wartość w jednym polu, od razu zmienia się w drugim na taką samą. Dzięki temu obraz jest tak samo rozszerzony w pionie i poziomie. Rozłączenie tych wartości przydaje się czasem do grafiki. Rzadko jednak będziesz potrzebował nierównomiernie skalować nagrane wideo, bo tak ściśnięty obraz zazwyczaj wygląda źle.

Wartość 1.000 to oryginalny rozmiar. Wartości z przedziału od 0 do 1 zmniejszają obraz. Przy ustawieniu zera, jest niewidzialny. Wartości większe od 1 to powiększenie.

Powiększając obraz o małej rozdzielczości, staje się on rozmyty. Nie ulepszysz w ten sposób obrazu HD do rozdzielczości 4K.

Pola do wpisania współczynnika zoomu

2. Klatki kluczowe

Skala powiększenia nie musi być taka sama przez cały czas trwania ujęcia. Klatki kluczowe umożliwiają zmianę powiększenia w czasie.

Aby utworzyć pierwszą klatkę, ustaw wskaźnik na osi czasu na moment, w którym ma ona się znaleźć. Wybierz wartość powiększenia i kliknij biały romb. Gdy romb jest czerwony, oznacza to, że w tym czasie znajduje się klatka kluczowa.

Znaczki < i > po bokach rombu to przyciski do przeskakiwania pomiędzy kolejnymi klatkami kluczowymi. Po ich kliknięciu, zmienia się położenie wskaźnika na osi czasu do lokalizacji klatki.

Przełącznik klatki kluczowej

3. Rozwinięcie osi czasu

Utworzone klatki kluczowe można podejrzeć na osi czasu. W tym celu kliknij przycisk wskazany strzałką. Przycisk pojawia się na klipie wideo dopiero po ustawieniu choć jednej klatki kluczowej. Najpierw kliknij przycisk w kształcie rombu opisany w poprzednim podpunkcie, a dopiero później szukaj przycisku fali na osi czasu.

Przycisk do rozszerzenia osi czasu

4. Wykres klatek kluczowych

Na wykresie możesz od razu podejrzeć, jak będzie zmieniał się zoom przez cały czas trwania danego klipu. Im wyżej przechodzi linia, tym bardziej powiększone w tym momencie będzie wideo.

Punkty na linii to klatki kluczowe. Aktualnie zaznaczona klatka kluczowa ma kolor czerwony, pozostałe są białe.

Diagram klatek kluczowych na osi czasu

Dookoła wykresu znajdziemy jeszcze kilka ciekawych funkcji. Cztery przyciski na górze służą do wyboru sposobu wygładzania wykresu. Domyślnie zaznaczony jest czwarty, czyli funkcja liniowa. Ten wybór sprawia, że klatki kluczowe na wykresie są połączone prostymi odcinkami. Można tu wybrać też krzywe Beziera. Będą widoczne na wykresie jako zaokrąglone linie. Ich wybór sprawi, że zoomowanie będzie bardziej płynne, bez nagłego poruszenia obrazu w czasie startu ani widocznego zatrzymania na końcu.

Po prawej stronie jest romb i dwie strzałki. Ich funkcja jest identyczna jak w miejscu opisanym w punkcie drugim.

Po lewej stronie jest lista rozwijana, z której możemy wybrać, jaki parametr transformacji chcemy widzieć na wykresie. Na dołączonej ilustracji jest Zoom X, bo tego dotyczy ten poradnik. Identyczny wykres możemy mieć też dla translacji, obracania, przechylania, przezroczystości i innych parametrów.

Jeśli potrzebujesz dodać prosty zoom do bardzo wielu ujęć na osi czasu, szybszym rozwiązaniem może być użycie funkcji Dynamic Zoom opisanej tutaj. Dzięki niej, nie trzeba bawić się w klatki kluczowe.