Kalkulator średniej ważonej

Wynik:
Wpisz co najmniej dwie liczby i ich wagi. Wynik pokaże się w tym polu.