Kalkulator NWD i NWW

Poniższy kalkulator umożliwia obliczenie największego wspólnego dzielnika dowolnie wielu liczb oraz najmniejszej wspólnej wielokrotności dwóch liczb. Aby wykonać obliczenia, wpisz liczby w poniższych polach. Pola na więcej liczb pojawią się po wypełnieniu dostępnych pól. Obliczenia i wynik pokazują się od razu po wprowadzeniu liczb, nie ma potrzeby klikania żadnego przycisku Oblicz. Wraz ze zmianą liczb w polach, obliczenia i wynik natychmiast aktualizują się do nowych parametrów.

Miejsce do wpisania liczb

Obliczenia:

Wprowadź co najmniej dwie liczby w polach powyżej. Wynik pojawi się w tym miejscu.