Kalkulator symbolu Newtona

Symbol Newtona reprezentuje liczbę kombinacji bez powtórzeń. Górna liczba to ilość wszystkich elementów w zbiorze, a dolna liczba to ilość elementów do wylosowania. Bardziej obrazowo, górna liczba to ilość losów w pojemniku, a dolna to ilość losów, jaką wyciągniesz z pojemnika. Wynik symbolu określa, na ile różnych możliwości możesz wyciągnąć te losy. Pamiętaj, że w symbolu Newtona nie ma kreski ułamkowej pomiędzy górną, a dolną liczbą.

Miejsce do wpisania liczb

(
)

Wzór:

n!
k! (n - k)!

Obliczenia:

Wprowadź współczynniki n i k w polach powyżej. Wynik pojawi się w tym miejscu.