Jak obracać wideo w Davinci Resolve

Davinci Resolve w darmowej wersji daje pełne możliwości transformacji wideo. Jedną z nich jest obracanie, czyli rotacja. Sposób jej użycia został przedstawiony w poniższej instrukcji. Wszystkie opcje transformacji znajdują się w zakładce Edit, w panelu Inspector.

1. Wybierz liczbę stopni obrotu

W sekcji Transform odnajdź pozycję Rotation Angle i wpisz liczbę stopni w polu tekstowym. Wartość można też zmieniać za pomocą suwaka. Można wpisywać także ujemną liczbę stopni, więc wideo możesz obracać zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie.

Wybór liczby stopni obrotu

Po wybraniu wartości obrotu, w podglądzie od razu będzie widać obrócony obraz.

Obraz obrócony o trzydzieści stopni

2. Zmiana punktu zaczepienia

Domyślnie wideo jest obracane względem środka ekranu. Możesz zmienić lokalizację punktu zaczepienia, wpisując liczby w polach Anchor Point. Dla statycznego obrazu nie ma to większego znaczenia, bo ten sam efekt możesz uzyskać zmieniając pozycję obrazu. Zmiana miejsca zaczepienia przydaje się przy animacji obrotu - wtedy możesz na przykład obracać wideo względem jego rogu.

Zmiana współrzędnych punktu zaczepienia

3. Nakładka Transform na podglądzie wideo

Obracanie i inne transformacje można też wykonywać za pomocą wizualnej nakładki w obszarze podglądu wideo. Jest bardziej intuicyjna niż wpisywanie liczb w polach tekstowych. Umożliwia przeciąganie obrazu myszką na docelową pozycję. Nakładkę włączysz przyciskiem ramki znajdującym się po lewej stronie pod podglądem wideo. Do obracania służy punkt na końcu odcinka odchodzącego od środka obrazu.

Włączenie nakładki transformacji na podglądzie wideo

W momencie przeciągania punktu na docelowy kąt, na ekranie pokazuje się okrąg. Wycinek okręgu przedstawia, jaki był wcześniejszy kąt obrotu i jak daleko zostanie obrócony obraz względem początkowego kąta. Przeciągając punkt na środku okręgu, zmienisz punkt zaczepienia obrazu.

Obrót poprzez przeciągnięcie wektora transformacji

Na nakładce Transform możesz też skalować obraz, przeciągając punkty na jego rogach oraz przesuwać go, łapiąc za obszar obrazu bez żadnych punktów.