Jak otworzyć plik .iso?

Sposób bez instalacji dodatkowych programów

  1. Otwórz folder, w którym znajduje się twój plik iso. Kliknij na niego prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz opcję Instalacja. Zazwyczaj jest ona pierwszą i domyślną akcją dla tego pliku. Wtedy, zamiast otwierać menu kontekstowe, możesz kliknąć dwa razy na plik.

Menu kontekstowe pliku iso

  1. Jeśli plik iso nie ma podpisu cyfrowego, to przed jego otwarciem pokaże się monit, czy chcemy otworzyć plik od nieznanego wydawcy. Klikamy przycisk otwórz.

Potwierdzenie otwarcia pliku

  1. Powinniśmy w tym momencie zostać przekierowani do lokalizacji, w której znajduje się otwarty plik iso. Taki plik jest widoczny w systemie jak stacja dysków. Jeśli zamkniesz eksplorator plików, możesz powrócić do tego widoku z zakładki Ten komputer - otwarty plik znajdziesz jako jedną ze stacji dysków. Będzie ona miała taką samą nazwę jak plik, który otworzyłeś. Dopóki plik iso jest zainstalowany, możesz w tym widoku korzystać z plików, które w sobie zawiera.

Widok plików na wirtualnym dysku

  1. Gdy nie potrzebujesz mieć już dłużej otwartego pliku iso, przejdź do zakładki Ten komputer, kliknij prawym przyciskiem myszy na stację dysków reprezentującą plik iso i kliknij wysuń. Wirtualna stacja dysków zniknie wtedy z systemu. Plik iso wciąż pozostaje w swojej lokalizacji, wysuwanie to nie usuwanie pliku. Jeśli już nie potrzebujesz tego pliku, nie zapomnij usunąć go z lokalizacji, z której go otworzyłeś, czyli na przykład z folderu Pobrane.

Menu kontekstowe wirtualnego dysku

Sposób dostępny w programach 7-zip i WinRAR

Popularne programy do kompresji i dekompresji plików 7-zip i WinRAR również potrafią otwierać pliki z rozszerzeniem .iso. Możliwe, że jeden z tych programów masz już na swoim komputerze, a wtedy zamiast montowania wirtualnego dysku, możesz szybciej otworzyć .iso w tym programie. Jako przykład w dalszej części instrukcji posłużył 7-zip, lecz w WinRAR otwieranie pliku działa analogicznie.

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na plik iso, który chcesz otworzyć, najedź na 7-zip i kliknij na pierwszą opcję Otwórz archiwum. Jeśli posiadasz Windows 11, to żeby zobaczyć pełne menu kontekstowe, trzeba najpierw kliknąć Pokaż więcej opcji znajdujące się na końcu skróconego menu.

Menu kontekstowe 7-zip

  1. Otworzy się okno programu 7-zip, a w nim lista plików zawartych w archiwum iso.

Widok plików w programie 7-zip