Komendy do bota MEE6 na Discordzie

Moderacja

!ban @osoba - trwały ban dla podanego użytkownika. Nazwę należy podać jako parametr komendy.

!tempban @osoba czas - tymczasowy ban dla wskazanego użytkownika. Czas podaje się jako drugi parametr. Jeśli czas jest w minutach, dodajemy literę m, jeśli w godzinach to h i tak dalej. Przykładowo !tempban @Adam 4h nakłada ban na cztery godziny.

!unban @osoba - jeśli ktoś postanowił się poprawić i prosi o unban, to ta komenda daje taką możliwość. Gdyby tylko unban na Twitchu był tak samo prosty, to Dejvid nie musiałby układać o nim piosenek.

!warn @osoba powód - wysyła ostrzeżenie wskazanemu użytkownikowi w postaci wiadomości od MEE6. Treść tego ostrzeżenia można dołożyć do komendy po określeniu osoby.

!mute @osoba - trwałe wyciszenie wskazanej osoby

!tempmute @osoba czas - wyciszenie wskazanej osoby na określony czas

!unmute @osoba - cofa wyciszenie danej osoby

!infractions @osoba - wyświetla historię banów, wyciszeń i ostrzeżeń wskazanej osoby. W ten sposób można określić, czy ktoś zasługuje na jeszcze jedną szansę, czy należy go już wyrzucić z serwera.

!clear-all-infractions @osoba - czyści całą historię kar wskazanej osoby, czyli jednym słowem amnestia. Po użyciu tej komendy, osoba zaczyna życie z czystą kartą.

!kick @osoba - wyrzucenie wskazanej osoby z serwera

!user-info @osoba - pokazuje różne informacje o użytkowniku, w tym role i historię kar nałożonych przez MEE6

!role-info @rola - pokazuje jakie uprawnienia daje określona rola

!server-info - pokazuje parametry i statystyki serwera

!clear @osoba liczba - czyści wiadomości na danym kanale tekstowym. Opcjonalnie można podać osobę, aby skasować wiadomości wysłane tylko przez tą osobę albo liczbę, żeby skasować pewną liczbę ostatnich wiadomości.

!slowmode - aktywuje lub dezaktywuje tryb spowolniony na danym kanale tekstowym. Taki tryb sprawia, że kolejną wiadomość można napisać dopiero po upływie pewnego czasu od poprzedniej.

Muzyka i działania na kanałach głosowych

!play - odtwarza pierwszą piosenkę z kolejki odtwarzania

!stop - zatrzymuje odtwarzanie aktualnej piosenki

!search - wyszukiwanie piosenek

!record - rozpoczyna nagrywanie dźwięku z kanału głosowego

!stop-recording - kończy nagrywanie dźwięku

!seek - przeskakuje do wybranego czasu w aktualnie odtwarzanym utworze

!volume - zmienia głośność muzyki odtwarzanej przez MEE6

!queue - pokazuje kolejkę utworów do odtwarzania

!add - dodaje utwór do kolejki

!skip - pomija jedną piosenkę z kolejki

!clear-queue - usuwa wszystkie piosenki z kolejki

!join - dołączenie MEE6 na kanał głosowy

!leave - opuszczenie kanału tekstowego przez MEE6

Wyszukiwanie treści z internetu

Do każdej z poniższych komend należy dopisać frazę, której szukasz.

!anime - wyszukiwanie anime w serwisie Kitsu

!imgur - wyszukiwanie obrazków z serwisu imgur

!manga - wyszukiwanie mangi w serwisie Kitsu

!pokemon - wyszukiwanie Pokemonów za pomocą PokéAPI

!twitch - wyszukiwanie kont na Twitchu

!urban - wyszukiwanie definicji zwrotów ze slangu miejskiego

!youtube - wyszukiwanie filmów na Youtube

Urodziny

!next-birthday - pokazuje listę maksymalnie 10 zbliżających się urodzin

!birthday @osoba - pokazuje datę urodzin wskazanej osoby

!remember-birthday - ustawienie swojej daty urodzin. Datę należy podać w formacie YYYY-MM-DD lub jeśli nie chcesz podawać roku MM-DD. Przykład: !remember-birthday 2000-05-29 ustawia twoją datę urodzin na 29 maja.

!forget-birthday - usuwa zapamiętaną datę twoich urodzin

!set-user-birthday @osoba data - ustawia datę urodzin innej osoby na serwerze

!unset-user-birthday @osoba - usuwa datę urodzin wskazanej osoby