Prosta strona do losowania liczb z podanego zakresu.

Wpisz parametry losowania i kliknij przycisk Losuj

Na tej stronie możesz wylosować jedną liczbę lub zbiór liczb, który zawiera się w podanym przez Ciebie przedziale. Wystarczy wypełnić trzy pola. W pierwszym polu wpisz, jaka może być najmniejsza wylosowana liczba. W drugim wpisz największą. W trzecim polu możesz wybrać, jak wiele liczb chcesz wylosować za jednym razem. Domyślnie w tym polu jest 1, czyli losowanie pojedynczej liczby. Za pomocą dodatkowego checkboxa możesz zaznaczyć, że liczby w ramach jednego losowania mogą się powtarzać. Pusty kwadracik oznacza, że każda z wylosowanych liczb będzie inna.

Jeżeli potrzebujesz wylosować jedną liczbę, możesz wybrać długość animacji i obejrzeć animację losowania. Dla losowania większej ilości liczb, nie ma animacji i wszystkie liczby pokazują się od razu pod przyciskiem Losuj.

Przykład użycia:

Załóżmy, że chcesz zasymulować losowanie lotto. W tym celu w pierwszym polu wpisz 1, w drugim polu 49, a w trzecim polu 6. Pole wyboru powtarzania pozostaw puste. Kliknij losuj. Pod przyciskiem losuj zobaczysz rząd sześciu wylosowanych liczb z przedziału od 1 do 49.